Members

Staff Members
 
Dr. Yanming Ma
Professor and group leader
Dr. Hui Wang
Professor
Dr. Quan Li
Professor
Dr. Yanchao Wang
Professor
Dr. Jian Lü
Lecturer
 

 
Ph.D. Students
Xiangpo Du(2014-) Yunwei Zhang(2015-) Xiaolei Feng(2015-) Xuecheng Shao(2015-) Dongbao Luo(2015-)
Meiling Xu(2015-) Peihao Huang(2016-) Jianyun Wang(2017-) Hefei Li(2017-) Chang Li(2017-)
Jurong Zhang(2017-) Qiang Xu(2017-) Qunchao Tong(2017-) Ying Sun(2017-) Xinyu Zhang(2017-)
 
 
M.S. Students
Menglong Wang(2015-) Weiguang Gong(2015-) Xianqi Song(2016-) Xue Li(2016-) Sen Shao(2016-)
Sheng Wang(2016-) Siyu Liu(2017-) Bingtan Li
(2017-)
Liang Ma
(2017-)
Xin Yang(2017-)
Lantian Xue(2017-) Peng Liu(2017-) Hang Zhai(2017-)
         
         
 

Graduate Students


Ph.D., Students


2017:
Chuanxun Su Postdoc,Stanford University, USA.
Supevisor:Jens K. Nørskov and Thomas Bligaard
Bo Gao Postdoc,Japan National Institute of Materials, Japan.
Supevisor:Yoshitaka Tateyama
2016:
Wenhui Mi Postdoc,Duke University, USA.
Supevisor: Volker Blum
Yuwei Li Postdoc,University of Missouri, USA.
Supevisor: David J. Singh
Ketao Yin Postdoc,University of Saskatchewan, Canada.
Supevisor: John Tse (Canada Research Chair)
Cheng Lu Postdoc,University of Nevada, USA.
Supevisor: Changfeng Chen
2014:
Li Zhu Postdoc, University of Basel.
Supevisor: Stefan Goedecker
2013:
Hongbo WangPostdoc, University of Mainz, Germany.
Supevisor: Mikhail Eremets
Hanyu LiuPostdoc, University of Saskatchewan, Canada.
Supevisor: John Tse
2012:
Guoying GaoPostdoc, Cornel University, USA.
Supevisor: Roald Hoffmann (Nobel Prize winner) and Neil Ashcroft
Xin ChenPostdoc, Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, USA.
Supevisor: David J. Singh
2011:
Quan LiPostdoc,University of Nevada, USA.
Supevisor: Changfeng Chen
Yinwei LiPostdoc, University of Saskatchewan, Canada.
Supevisor: John Tse
2010:
Yu XiePostdoc, Swiss Federal Institute of Technology Zurich, Zurich, Switzerland.
Supevisor: Michele Parrinello
Hui WangPostdoc,University of Saskatchewan, Canada.
Supevisor: John Tse
2008:
Lijun ZhangPostdoc,Oak Ridge National Laboratory, USA.
Supevisor: David J. Singh
Yan LiPostdoc, RWTH Aachen University, Germany.
Supevisor: Riccardo Mazzarello

M.S., Students
2015:
Yuanyuan Zhou Ph.D.,Technische Universität of Berlin, Germany.
2014:
Wenwen Cui Ph.D., Claude Bernard University Lyon 1, Lyon, France.
Jingming Shi Ph.D., Claude Bernard University Lyon 1, Lyon, France.
2010:
Yang XiaPh.D., Université de Technologie de Compiègn, Compiègn, France.
Zhenwei LiPh.D., King's College London, London, England.
2008:
Jingyun ZhangResearch Scientist, 2008, Agency for Science, Technology and Research, Singapore.