Members

Staff Members
 
Dr. Yanming Ma
Professor and group leader
Dr. Hui Wang
Professor
Dr. Quan Li
Professor
Dr. Yanchao Wang
Professor
Dr. Hongbo Wang
Associate Professor
 
 
Dr. Jian Lü
Lecturer
 

 
Ph.D. Students
Xiangpo Du(2014-) Yunwei Zhang(2015-) Xiaolei Feng(2015-) Xuecheng Shao(2015-) Dongbao Luo(2015-)
Meiling Xu(2015-) Peihao Huang(2016-) Jianyun Wang(2017-) Hefei Li(2017-) Chang Li(2017-)
Jurong Zhang(2017-) Qiang Xu(2017-) Qunchao Tong(2017-) Ying Sun(2017-) Xinyu Zhang(2017-)
 
 
M.S. Students
Menglong Wang(2015-) Weiguang Gong(2015-) Xianqi Song(2016-) Xue Li(2016-) Sen Shao(2016-)
Sheng Wang(2016-) Siyu Liu(2017-) Bingtan Li
(2017-)
Liang Ma
(2017-)
Xin Yang(2017-)
Lantian Xue(2017-) Peng Liu(2017-) Hang Zhai(2017-)
         
         
 

Graduate Students


Ph.D., Students


2017:
Chuanxun Su Postdoc,Stanford University, USA.
Supevisor:Jens K. Nørskov and Thomas Bligaard
Bo Gao Postdoc,Japan National Institute of Materials, Japan.
Supevisor:Yoshitaka Tateyama
2016:
Wenhui Mi Postdoc,Duke University, USA.
Supevisor: Volker Blum
Yuwei Li Postdoc,University of Missouri, USA.
Supevisor: David J. Singh
Ketao Yin Postdoc,University of Saskatchewan, Canada.
Supevisor: John Tse (Canada Research Chair)
Cheng Lu Postdoc,University of Nevada, USA.
Supevisor: Changfeng Chen
2014:
Li Zhu Postdoc, University of Basel.
Supevisor: Stefan Goedecker
2013:
Hongbo WangPostdoc, University of Mainz, Germany.
Supevisor: Mikhail Eremets
Hanyu LiuPostdoc, University of Saskatchewan, Canada.
Supevisor: John Tse
2012:
Guoying GaoPostdoc, Cornel University, USA.
Supevisor: Roald Hoffmann (Nobel Prize winner) and Neil Ashcroft
Xin ChenPostdoc, Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, USA.
Supevisor: David J. Singh
2011:
Quan LiPostdoc,University of Nevada, USA.
Supevisor: Changfeng Chen
Yinwei LiPostdoc, University of Saskatchewan, Canada.
Supevisor: John Tse
2010:
Yu XiePostdoc, Swiss Federal Institute of Technology Zurich, Zurich, Switzerland.
Supevisor: Michele Parrinello
Hui WangPostdoc,University of Saskatchewan, Canada.
Supevisor: John Tse
2008:
Lijun ZhangPostdoc,Oak Ridge National Laboratory, USA.
Supevisor: David J. Singh
Yan LiPostdoc, RWTH Aachen University, Germany.
Supevisor: Riccardo Mazzarello

M.S., Students
2015:
Yuanyuan Zhou Ph.D.,Technische Universität of Berlin, Germany.
2014:
Wenwen Cui Ph.D., Claude Bernard University Lyon 1, Lyon, France.
Jingming Shi Ph.D., Claude Bernard University Lyon 1, Lyon, France.
2010:
Yang XiaPh.D., Université de Technologie de Compiègn, Compiègn, France.
Zhenwei LiPh.D., King's College London, London, England.
2008:
Jingyun ZhangResearch Scientist, 2008, Agency for Science, Technology and Research, Singapore.