Members

Staff Members
 
Dr. Yanming Ma
Professor and group leader
Dr. Hui Wang
Associate professor
Dr. Quan Li
Associate professor
Dr. Yanchao Wang
Lecturer
Dr. Jian Lü
Lecturer
 

Postdocs
Dr. Zuopeng Su Dr. Guochun Yang
 
Ph.D. Students
Wenhui Mi Ketao Yin Xin Zhong Shoutao Zhang Yuwei Li
Chuanxun Su Bo Gao Pengyue Gao Xiangpo Du Yunwei Zhang
Xiaolei Feng Xuecheng Shao Dongbao Luo Meiling Xu
 
 
M.S. Students
Shubo Wei Haixin Bi Peihao Huang Jianyun Wang Jurong Zhang
Qiang Xu Qunchao Tong Hongming Che Ying Sun Xinyu Zhang
         
         
 

Graduate Students


Ph.D., Students


2014:
Li Zhu Postdoc, University of Basel.
Supevisor: Stefan Goedecker
Feng Peng Lecturer, Luoyang Normal University, Luoyang, China.
Shaohua Lu Lecturer, Zhejiang University of Technology, Zhejiang.
2013:
Hongbo WangPostdoc, University of Mainz, Germany.
Supevisor: Mikhail Eremets
Yanchao WangLecturer, Jilin University, Changchun, China.
Hanyu LiuPostdoc, University of Saskatchewan, Canada.
Supevisor: John Tse (Canada Research Chair)
Jian LvPostdoc, Beijing Computational Science Research Center, Beijing, China.
Supevisor: Yanming Ma
Xinxin ZhangLecturer, Shenyang University of Chemical Technology, Shenyang, China.
2012:
Guoying GaoPostdoc, Cornel University, USA.
Supevisor: Roald Hoffmann (Nobel Prize winner) and Neil Ashcroft
Xin ChenPostdoc, Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, USA.
Supevisor: David Singh
2011:
Quan LiAssociate Professor, Jilin University, Changchun, China.
Yinwei LiLecturer, Xuzhou Normal University, Jiangsu, China.
Meiguang ZhangLecturer, Baoji College of Arts and Science, Shanxi, China.
Peifang LiLecturer, Inner Mongolia University for Nationalities, Inner Mongolia, China.
2010:
Yu XiePostdoc, Swiss Federal Institute of Technology Zurich, Zurich, Switzerland.
Supevisor: Michele Parrinello
Hui WangAssociate Professor, Jilin University, Changchun, China.
2009:
Ying XuLecturer, Changchun University of Science and Technology, Changchun, China.
2008:
Yi WangLecturer, Harbin Institute of Technology, Harbin, China.
Lijun ZhangProfessor, Jilin University, Changchun, China.
Yan LiPostdoc, RWTH Aachen University, Germany.
Supevisor: Riccardo Mazzarello

M.S., Students


2014:
Wenwen Cui Ph.D., Claude Bernard University Lyon 1, Lyon, France.
Jingming Shi Ph.D., Claude Bernard University Lyon 1, Lyon, France.
Yan Cui Software Engineer, Neusoft Group Ltd., Dalian, China.
2010:
Yang XiaPh.D., Université de Technologie de Compiègn, Compiègn, France.
Zhenwei LiPh.D., King's College London, London, England.
Xin LiuTeacher, Qingdao Educational Committee, Qingdao, China.
2009:
Yumei YanTeacher, Zibo Educational Committee, Zibo, China.
Mei WangEngineer, ENN Research and Development Co., Ltd., Langfang, China.
Jian QiuEngineer, Longteng Electromachinery Manufacturing Co., Ltd., Dongguan, China.
2008:
Jingyun ZhangResearch Scientist, 2008, Agency for Science, Technology and Research, Singapore.
Peng An Engineer, Inventec Co., Shanghai, China.
2007:
Yingli NiuAssociate Research Scientist, The Chinese Academy of Sciences Institute of Chemistry, Beijing, China.
Miao ZhangLecturer, Beihua University, Jilin, China.


Postdocs


2012:
Taimin Cheng Professor, Shenyang University of Chemical Technology.
Hongzhi Fu Professor, Luoyang Normal University.