Members

Staff Members
 
Dr. Yanming Ma
Professor and group leader
Dr. Hui Wang
Associate professor
Dr. Quan Li
Associate professor
Dr. Yanchao Wang
Lecturer
 

Postdocs
Dr. Yan Yan Dr. Cheng Lu Dr. Jian Lü Dr. Haiping Wu Dr. Xiaofeng Li
Dr. Guochun Yang
 
Ph.D. Students
Dawei Wang Li Zhu Chunye Zhu Shaohua Lu Feng Peng
Guangtao Liu† Qian Li Wenhui Mi Ketao Yin Ziwei Wang
Xin Zhong Shoutao Zhang Yuwei Li
 
† Guangtao Liu is a visiting PhD student at University of Mainz (Germany) now.
 
M.S. Students
Wenwen Cui Jingming Shi Yan Cui Yuanyuan Zhou Chuanxun Su
Bo Gao Xiaolei Feng Yunwei Zhang Xuecheng Shao Shubo Wei
         
         
 


Prizes/Awards/Honours


2013 -- Excellent Doctorial Dissertation of Jilin provinceQuan Li
Outstanding graduates, Jilin Univ.Jian Lü
The 27th Outstanding-person Cup Scholarship, Jilin Univ.Highest AwardFeng Peng
First AwardHanyu Liu
Second AwardJian Lü
Xinxin Zhang
National Scholarship, Jilin Univ. Jian Lü
Hanyu Liu
Li Zhu

2012 -- Outstanding Talent Training Scheme for PhD, Jilin Univ.Hanyu Liu
Li Zhu
CASC ScholarshipJian Lü
Baosteel Scholarship for Excellent Student, Baogang FoundationLi Zhu
Outstanding Graduate Scholarship, Jilin Univ.First AwardLi Zhu
Second AwardJian Lü
Excellent Graduate Award, Jilin Univ.Li Zhu
The 26th Outstanding-person Cup Scholarship, Jilin Univ.Highest AwardYanchao Wang
Li Zhu
Third AwardXinxin Zhang

2011 -- The Best Paper Award of 6th National Youth Computational Physics ConferenceGuoying Gao
2011 -- The Scholarship Award for Excellent Doc. Student, Ministry of EducationJian Lü
Li Zhu
Outstanding Talent Training Scheme for PhD, Jilin Univ.Jian Lü
Li Zhu
Outstanding Graduate Scholarship, Jilin Univ.First AwardJian Lü
Li Zhu
Excellent Graduate Award, Jilin Univ.First Award Jian Lü
Li Zhu
Outstanding graduates, Jilin Univ.Yinwei Li
Quan Li
The 25th Outstanding-person Cup Scholarship, Jilin Univ.Highest AwardYinwei Li
Jian Lü
First AwardMeiguang Zhang
Hongbo Wang
Xin Chen
Peifang Li
Second AwardYanchao Wang
Guoying Gao
Quan Li
Third AwardHanyu Liu

2010 -- Outstanding Graduate Scholarship, Jilin Univ.First AwardYinwei Li
Excellent Graduate Award, Jilin Univ.Yinwei Li
Baosteel Scholarship for Excellent Student, Baogang FoundationYinwei Li
The Scholarship Award for Excellent Doc. Student, Ministry of EducationGuoying Gao
Quan Li
Outstanding Talent Training Scheme for PhD, Jilin Univ.Xin Chen
Quan Li
Guoying Gao
The 24th Outstanding-person Cup Scholarship, Jilin Univ.Highest AwardGuoying Gao
Quan Li
Second AwardYinwei Li
Zhenwei Li
Meiguang Zhang
Yanchao Wang
Hui Wang
Third AwardYang Xia
Xinxin Zhang

2009 -- Baosteel Scholarship for Excellent Student, Baogang FoundationGuoying Gao
Presidential Fellowship, Chinese Academy of SciencesQuan Li
Outstanding Graduate Scholarship, Jilin Univ.First AwardQuan Li
Second AwardGuoying Gao
Tao Xue
Excellent Graduate Award, Jilin Univ.Guoying Gao
Excellent Student Cadre Award, Jilin Univ.Yang Xia
Excellent Freshman AwardZhaohong Qu
The 23th Outstanding-person Cup Scholarship, Jilin Univ.Highest AwardGuoying Gao
Second AwardXin Chen
Yue Xie
Mei Wang
Third AwardYinwei Li
Yanchao Wang

2008 -- IEEE Walter Karplus Summer Research Grant, IEEEYanchao Wang
The 22th Outstanding-person Cup Scholarship, Jilin Univ.First AwardYing Xu
Lijun Zhang
Jingyun Zhang
Second AwardYang Xia
Xin Chen
Mei Wang
Third AwardGuoying Gao
Yan Li
Quan Li
Yinwei Li

2007 -- Qiu Shi Scholarship, Qiu Shi Science & Technologies FoundationLijun Zhang
The 21th Outstanding-person Cup Scholarship, Jilin Univ.Third AwardYan Li
Highest AwardLijun Zhang

Former Members

Graduate Students

2013 --Hongbo WangPh.D., University of Mainz, Germany, Postdoc.
Advisor: Mikhail Eremets
Yanchao WangPh.D., Jilin University, Changchun, China, Lecturer.
Hanyu LiuPh.D., University of Saskatchewan, Canada, Postdoc.
Advisor: John Tse (Canada Research Chair)
Jian LüPh.D., Beijing Computational Science Research Center, Postdoc.
Advisor: Yanming Ma
Xinxin ZhangPh.D., Shenyang University of Chemical Technology, Shenyang, China, Lecturer.
2012 --Guoying GaoPh.D., Cornel University, USA, Postdoc.
Advisor: Roald Hoffmann (Nobel Prize winner) and Neil Ashcroft
Xin ChenPh.D., Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, USA, Postdoc.
Advisor: David Singh
2011 --Quan Li Ph.D. Jilin University, Changchun, China, Lecturer.
University of Nevada, Las Vegas, USA, Postdoc.
Advisor: Changfeng Chen
Yinwei LiXuzhou Normal University, Jiangsu, China, Lecturer.
Meiguang ZhangPh.D., Baoji College of Arts and Science, Shanxi, China, Lecturer.
Peifang LiPh.D., Inner Mongolia University for Nationalities, Inner Mongolia, China, Lecturer.
2010 --Yu Xie Ph.D., Swiss Federal Institute of Technology Zurich, Zurich, Switzerland, Postdoc.
Advisor: Michele Parrinello
Hui WangPh.D., Jilin University, Changchun, China, Associate professor.
Yang XiaM.S., Université de Technologie de Compiègn, Compiègn, France, PhD student.
Zhenwei LiM.S., King's College London, London, England, PhD student.
Xin LiuM.S., Qingdao Educational Committee, Qingdao, China, Teacher.
2009 --Ying XuPh.D., Changchun University of Science and Technology, Changchun, China, Lecturer.
Yumei YanM.S., Zibo Educational Committee, Zibo, China, Teacher.
Mei WangM.S., ENN Research and Development Co., Ltd., Langfang, China, Engineer.
Jian QiuM.S., Longteng Electromachinery Manufacturing Co., Ltd., Dongguan, China, Engineer.
2008 --Yi WangPh.D., Harbin Institute of Technology, Harbin, China, Lecturer.
Lijun ZhangPh.D., National Renewable Energy Laboratory, USA, Postdoc.
Advisor: Alex Zunger
Yan LiPh.D., RWTH Aachen University, Germany, Postdoc.
Advisor: Riccardo Mazzarello
Jingyun ZhangM.S., 2008, Agency for Science, Technology and Research (A*STAR), Singapore, Scientist.
Peng An M.S., Inventec Co., Shanghai, China, Engineer.
2007 --Yingli NiuM.S., Academia Sinica, Taiwan, China, Postdoc.
Miao ZhangM.S., Beihua University, Jilin, China, Lecturer.

Postdocs

2012 --Dr. Taimin Cheng Shenyang University of Chemical Technology, Professor
Dr. Hongzhi Fu Luoyang Normal University, Professor